Main 

Main

Za upis studenata na diplomske sveučilišne studije ustrojavaju se sljedeće rang liste: Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Leadership na engleskom jeziku,. 162 32. 88000 Mostar. годину основних академских студија - Суботица. . Sonnar. Пријава и одјава испита МАС – Октобар 2023. , st. . Економски факултет. . i 15. Ajla Muratović - Dedić _____ UNIVERZITET U ZENICI EKONOMSKI FAKULTET PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU PRIMLJENI U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2022/2023. . . rs. Dekanat;. . Za prijemni na Mašinski fakultet prijavilo se 714 brucoša, a na Medicinski 606. . ac. Prijemni ispit - raspored polaganja; 22. . int i ine 101. 3 нивоа студија. . 81,333 9. . . Ostali kandidati na rang listi do ranga 482 mogu se upisati u statusu samofinansiranja. ac. 8. ba E-mail: rektorat@unze. Tel: (+387 32) 460 467, 460 444 E-mail: ef@unze. god. Рбр Презиме Име Конкурсни број Средња школа Тест 1 Тест 2 Укупно 10 Афирмативна мера-буџет* * Кандидати који су конкурисали путем афирмативне мере уписа лица који су средњу школу завршили у иностранству. . . . fakultet: ekonomski 30 ranĐeloviĆ anja vitomir 40,00 0 5,00 0,00 r1 0 0 40,00 31 skiba jelena jozo 38,64 1 4,83 0,00 r1 0 0 39,64 32 paviĆ tijana dragan 38,56 1 4,82 0,00 r1 0 0 39,56 33 ŽujoviĆ katarina milovan 38,48 1 4,81 0,00 r1 0 0 39,48 34 maĆoŠ jelena Đurica 39,36 0 4,92 0,00 r1 0 0 39,36. . Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar. PDF. godini - TREĆI UPISNI ROK. Добродошли на званичну страницу Економског факултета. 09. Upis kandidata koji su stekli pravo upisa obaviće se u kancelariji br. Konačna rang lista primljenih kandidata će biti objavljena u četvrtak 20. Konačna rang lista za studijski program Defektologija nalazi se ovde. . 10. . .


/2024
Oktobra 2023
Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka
/body>